Sau đại học

Kế hoạch học tập và lịch sử dụng phòng học lớp Cao học khóa 22

5, Tháng 6, 2020

Kế hoạch học toàn khóa và sử dụng phòng học các lớp Cao học K22

27, Tháng 5, 2020

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Cao học K19, K20 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

20, Tháng 3, 2019

Kế hoạch học toàn khóa và sử dụng phòng học các lớp Cao học K21 (2018-2020)

19, Tháng 3, 2019

Kế hoạch học tập lớp Cao học K21 tháng 3 năm 2019, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, KT Điện tử, KTCK Động lực

14, Tháng 2, 2019

Kế hoạch học tập lớp Cao học K21 tháng 10 năm 2018, chuyên ngành Kỹ thuật điện (Ninh Bình)

27, Tháng 9, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19,20,21 và lịch sử dụng phòng học tháng 10,tháng 11 năm 2018

19, Tháng 9, 2018

Kế hoạch học tập tháng 9 năm 2018 của các lớp cao học K19, K20, K21.

27, Tháng 8, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19,20 và lịch sử dụng phòng học tháng 8 năm 2018

17, Tháng 7, 2018

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19,20 và lịch sử dụng phòng học tháng 7 năm 2018

21, Tháng 6, 2018

Kế hoạch học và sử dụng phòng học tháng 5 năm 2018 của các lớp Cao học K19, 20.

24, Tháng 4, 2018

Lịch học tháng 4 của lớp cao học K19, K20

20, Tháng 3, 2018

Lịch học và sử dụng phòng học tháng 03 của lớp Cao học K20

27, Tháng 2, 2018

Thông báo lịch học tháng 1 năm 2018 của các lớp Cao học K20

20, Tháng 12, 2017

Lịch học tháng 12 các lớp cao học K20

22, Tháng 11, 2017
Page 1/4 <1234>