Đại học chính quy

Thông báo về việc tổ chức thi lại học kỳ hè năm 2015-2016

18, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc nghỉ học Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

13, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K51

11, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc ban hành quy định học phí các hệ đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc thi lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sinh viên tham gia học kỳ hè năm học 2015-2016

4, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp Đại học chính quy.

4, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc điều chỉnh tuần nghỉ giữa học kỳ 1 năm học 2016-2017

3, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc học thử thách một học kỳ đối với sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học do 3 lần cảnh cáo liên tiếp trong học kỳ 2 năm học 2015-2016

28, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K50, K51

22, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K50

22, Tháng 9, 2016

Công văn về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

22, Tháng 9, 2016

Công văn về việc thực tập TN và làm đồ án/ khóa luận TN học kỳ 1 năm học 2016-2017

22, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

12, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc hoàn trả học phí các học phần không tích lũy trong chương trình đào tạo

5, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè năm 2016

12, Tháng 7, 2016
Page 11/15 <12...56789101112131415>