Đại học chính quy

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

20, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN cho sinh viên khóa K51

5, Tháng 4, 2016

Thông báo kết quả xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

8, Tháng 3, 2016

Thông báo v/v đăng ký thí nghiệm, thực hành bổ sung kỳ 2 năm 2015-2016

26, Tháng 2, 2016

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc học thử thách 1 học kỳ đối với sinh viên thuộc diện BTH học kỳ 1 năm học 2015-2016

19, Tháng 2, 2016

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

Công văn v/v TTTN và làm ĐA/Khóa luận TN học kỳ 2 năm 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc tư vấn đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm 2015-2016

8, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học kỳ 2 năm học 2015-2016 (lần 2)

25, Tháng 12, 2015

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

9, Tháng 12, 2015

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

13, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm 2014-2015

5, Tháng 11, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Khóa K51)

25, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K50

17, Tháng 9, 2015
Page 11/14 <12...4567891011121314>