Đại học chính quy

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

25, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K51

26, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại môn học GDQP&AN tháng 6 năm 2016

25, Tháng 4, 2016

Thông báo đối với sinh viên thuộc diện quá thời hạn học tập tại trường

22, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

20, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN cho sinh viên khóa K51

5, Tháng 4, 2016

Thông báo kết quả xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

8, Tháng 3, 2016

Thông báo v/v đăng ký thí nghiệm, thực hành bổ sung kỳ 2 năm 2015-2016

26, Tháng 2, 2016

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc học thử thách 1 học kỳ đối với sinh viên thuộc diện BTH học kỳ 1 năm học 2015-2016

19, Tháng 2, 2016

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

Công văn v/v TTTN và làm ĐA/Khóa luận TN học kỳ 2 năm 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc tư vấn đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm 2015-2016

8, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học kỳ 2 năm học 2015-2016 (lần 2)

25, Tháng 12, 2015

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

9, Tháng 12, 2015
Page 12/15 <12...56789101112131415>