Đại học chính quy

Thông báo mức học phí và kinh phí đào tạo môn GDQP, AN năm học 2015-2016

11, Tháng 9, 2015

Thông báo v/v điều chỉnh và đăng ký bổ sung học phần thực hành học kỳ 1 năm 2015 - 2016

7, Tháng 9, 2015

Quyết định phân chuyên ngành sinh viên K49, K50

20, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

20, Tháng 8, 2015

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

13, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

23, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập GDQP-AN

4, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc tổ chức học lại môn GDQP - AN cho sinh viên

21, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

11, Tháng 5, 2015

Thông báo v/v cấm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 đối với sinh viên nợ học phí

27, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc học lại môn học GDQP, AN

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc mở lớp theo nhu cầu

24, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng học kỳ hè năm học 2014-2015

20, Tháng 4, 2015

Thông báo v/v nộp đơn học hệ CĐ, VLVH đối với sinh viên thuộc diện thôi buộc học

15, Tháng 4, 2015

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm 2014-2015 các lớp đại học chính quy

15, Tháng 4, 2015
Page 12/14 <12...4567891011121314>