Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký học tập trực tiếp các học phần thí nghiệm, thực tập chưa hoàn thiện trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

5, Tháng 10, 2021

Thông báo vv đăng ký học tập trực tiếp các học phần thí nghiệm, thực tập chưa hoàn thiện trong học kỳ 2 văn học 2020-2021 tại trường ĐHKTCN đối với sinh viên năm cuối

24, Tháng 9, 2021

Thông báo về việc đăng ký học tập tiếp các học phần thí nghiệm, thực tập chưa hoàn thành trong học kỳ 2 (2020-2021) đối với sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên

1, Tháng 9, 2021

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

20, Tháng 8, 2021

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2020-2021.

4, Tháng 6, 2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thi, đánh giá kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2020-2021 bằng hình thức thi trực tuyến

28, Tháng 5, 2021

Thông báo về việc rút học phần học kỳ II năm học 2020-2021

28, Tháng 4, 2021

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2020-2021

27, Tháng 4, 2021

Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2020-2021

24, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 đối với sinh viên đại học chính quy

19, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc tổ chức học GDQP & AN năm học 2020-2021

12, Tháng 3, 2021

Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 năm 2021

9, Tháng 3, 2021

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K55 khoa điện bổ sung và Khóa K54, K55 khoa Cơ khí

26, Tháng 2, 2021

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

22, Tháng 2, 2021

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

4, Tháng 1, 2021
Page 3/15 <12345678910...1415>