Đại học chính quy

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2020-2021

27, Tháng 4, 2021

Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2020-2021

24, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 đối với sinh viên đại học chính quy

19, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc tổ chức học GDQP & AN năm học 2020-2021

12, Tháng 3, 2021

Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 năm 2021

9, Tháng 3, 2021

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K55 khoa điện bổ sung và Khóa K54, K55 khoa Cơ khí

26, Tháng 2, 2021

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

22, Tháng 2, 2021

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

4, Tháng 1, 2021

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 tháng 12 năm 2020

1, Tháng 12, 2020

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng anh trình độ A2, B1 tháng 10 năm 2020

23, Tháng 9, 2020

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2020-2021

28, Tháng 8, 2020

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

24, Tháng 8, 2020

Thông báo về việc tổ chức học ghép GDQP & AN năm học 2019-2020

20, Tháng 8, 2020

Thông báo về việc tổ chức học ghép GDQP & AN năm học 2019-2020

7, Tháng 8, 2020

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ II năm học 2019-2020

2, Tháng 7, 2020
Page 3/15 <12345678910...1415>