Vừa làm vừa học

Danh sách sinh viên nợ và không nợ học phí các lớp tuyển sinh năm 2012

24, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học

13, Tháng 7, 2017

Thông báo v/v nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

4, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học

5, Tháng 12, 2016

Danh sách sinh viên VLVH đủ và không đủ dữ liệu hồ sơ sinh viên và học phí để xét tốt nghiệp tính đến hết ngày 03/10/2016

16, Tháng 9, 2016

Kế hoạch đào tạo hình thức VLVH - Học kỳ I năm học 2016-2017

13, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc tổ chức thi lại cho các lớp VLVH học tại các Cơ sở liên kết đào tạo

26, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc học lại của sinh viên hệ VLVH

13, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc tập hợp điểm các học phần thí nghiệm hệ VLVH

8, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

6, Tháng 1, 2016

Thời khóa biểu hệ Vừa làm vừa học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

25, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

5, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc hoãn môn học chương trình đào tạo hệ VLVH

3, Tháng 9, 2015

Thông báo tổ chức thi lại cho các lớp VLVH học tại các Cơ sở liên kết đào tạo

27, Tháng 8, 2015

Thông báo dự kiến danh sách sinh viên hệ VLVH thi lại năm 2015

27, Tháng 8, 2015
Page 1/2 <12>