Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2019 (tính đến ngày 09/7/2019)

9, Tháng 7, 2019

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp và danh sách sinh viên hủy đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2019

1, Tháng 7, 2019

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 đối với sinh viên chính quy

7, Tháng 6, 2019

Thông báo về việc phát bằng Tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2019

6, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2019

2, Tháng 2, 2019

Danh sách sinh viên chính quy đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2019 (DS cập nhật mới nhất lúc 11h ngày 23/01/2019)

9, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 đối với sinh viên chính quy

24, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2018

7, Tháng 11, 2018

Danh sách sinh viên chính quy được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2018

17, Tháng 10, 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm và đủ nhưng còn nợ các thủ tục khác theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 2/10/2018

3, Tháng 10, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018

25, Tháng 9, 2018

Danh sách sinh viên chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2018

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung), năm 2018 đối với sinh viên chính quy

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2018

15, Tháng 8, 2018

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2018

31, Tháng 7, 2018
Page 2/7 <1234567>