Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 20/7/2018

25, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

17, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

12, Tháng 7, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với đại học học chính quy

8, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

11, Tháng 5, 2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 (bổ sung) năm 2018

10, Tháng 5, 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 23/4/2018

23, Tháng 4, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp về điểm đợt xét tốt nghiệp bổ sung, tính đến ngày 20/4/2018

19, Tháng 4, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt xét tốt nghiệp bổ sung, tháng 4 năm 2018

11, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 (bổ sung) năm 2018 đối với sinh viên chính quy

28, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

16, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

15, Tháng 3, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (kết quả họp xét tốt nghiệp ngày 09/02/2018)

15, Tháng 2, 2018

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

2, Tháng 2, 2018

Thông báo tuyển kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản

2, Tháng 2, 2018
Page 3/7 <1234567>