Đại học chính quy

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

15, Tháng 3, 2016

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2015

15, Tháng 3, 2016

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp còn nợ học tiền học phí tính đến ngày 25.1.2016

27, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

28, Tháng 12, 2015

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 bổ sung năm 2015

29, Tháng 10, 2015

Quyết định Công nhận tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2015

21, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 (hệ chính quy)

7, Tháng 9, 2015

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015 (lần 2)

21, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015

22, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015

21, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện, và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015

15, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 cho sinh viên chính quy

21, Tháng 5, 2015

Thông báo điều chỉnh kế hoạch phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

12, Tháng 3, 2015

Thông báo v/v hoãn kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

12, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015.

10, Tháng 3, 2015
Page 6/7 <1234567>