Vừa làm vừa học

Thông báo V/v xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

7, Tháng 3, 2017

Thông báo v/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ VLVH

9, Tháng 1, 2017

Thông báo V/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ VLVH (Lớp TH11X)

30, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ Vừa làm vừa học

12, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học VLVH đợt 2 năm 2016

22, Tháng 11, 2016

Thông báo V/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ Vừa làm vừa học

22, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học

21, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016

2, Tháng 8, 2016

Thông báo phát bằng tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016

31, Tháng 3, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2016

22, Tháng 3, 2016

Cập nhật danh sách sinh viên xét tốt nghiệp hệ VLVH tháng 1 năm 2016

1, Tháng 2, 2016

Danh sách sinh viên VLVH đủ điều kiện và không đủ điều kiện (về điểm) tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

23, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh hệ VLVH đợt 1 năm 2016

8, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH (bổ sung)

27, Tháng 11, 2015

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 bổ sung năm 2015

29, Tháng 10, 2015
Page 1/2 <12>