Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học tập lớp Cao học K18 - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực

7, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc tổ chức thi lại cho các lớp VLVH học tại các Cơ sở liên kết đào tạo

26, Tháng 8, 2016

Kế hoạch học tập tháng 9 lớp Cao học K17, K18

23, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

12, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc hoàn trả học phí các học phần không tích lũy trong chương trình đào tạo

5, Tháng 8, 2016

Kế hoạch học tháng 8 năm 2016 lớp Cao học K17, K18

26, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc khảo sát năng lực tiếng Anh trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016

25, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc học lại của sinh viên hệ VLVH

13, Tháng 7, 2016

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ hè năm 2016

12, Tháng 7, 2016

Thông báo kế hoạch thi các lớp cao học K17, K18

2, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K51

25, Tháng 5, 2016

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 tháng 6 năm 2016

23, Tháng 5, 2016

Thông báo kế hoạch học tập lớp cao học K17, K18 tháng 5 năm 2016

28, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K51

26, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại môn học GDQP&AN tháng 6 năm 2016

25, Tháng 4, 2016
Page 10/16 <12...678910111213141516>