Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tử

7, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Cơ kỹ thuật

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Cơ kỹ thuật

7, Tháng 1, 2015

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí

7, Tháng 1, 2015

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí

7, Tháng 1, 2015

Thông báo kế hoạch học tập GDQP-AN khóa 23 - Công nghiệp 1

7, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015

7, Tháng 1, 2015

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

20, Tháng 11, 2014

Kế hoạch tổng thể năm học 2014-2015

20, Tháng 11, 2014

Khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí

19, Tháng 11, 2014

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

19, Tháng 11, 2014

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học công nghiệp

19, Tháng 11, 2014

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, điện tử

19, Tháng 11, 2014
Page 15/16 <12...678910111213141516>