Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc Đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm 2017-2018

1, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc học lại, thi lại GDQP và AN năm học 2017-2018

28, Tháng 5, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí

21, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018

9, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017-2018

3, Tháng 5, 2018

Kế hoạch học và sử dụng phòng học tháng 5 năm 2018 của các lớp Cao học K19, 20.

24, Tháng 4, 2018

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 do nợ học phí K53

23, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc học ghép Giáo dục Quốc phòng - An ninh

13, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

11, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và giảng dạy "Ngày hội mở trường" - University's Openday 2018

4, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa K51 và K52

2, Tháng 4, 2018

Lịch học tháng 4 của lớp cao học K19, K20

20, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc Miễn học và thưởng điểm các học phần Tiếng anh

13, Tháng 3, 2018

Quyết định về mức học phí theo tín chỉ học phí của K53 năm học 2017-2018

9, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc cập nhật và quản lý thông tin nhật ký giảng đường

8, Tháng 3, 2018
Page 4/16 <12345678910...1516>