Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Danh sách sinh viên nợ và không nợ học phí các lớp tuyển sinh năm 2012

24, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

22, Tháng 11, 2017

Lịch học tháng 12 các lớp cao học K20

22, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v nghỉ học ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày truyền thống 06/12

17, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

3, Tháng 11, 2017

Kế hoạch học tập tháng 11 năm 2017 lớp Cao học K20

31, Tháng 10, 2017

Quyết định v/v cử sinh viên học ghép GDQP-AN

16, Tháng 10, 2017

Thông báo v/v tổ chức học ghép Giáo dục quốc phòng & an ninh

4, Tháng 10, 2017

Công văn v/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018

19, Tháng 9, 2017

Thông báo v/v tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho K53 học kỳ 1 năm học 2017-2018

23, Tháng 8, 2017

Thông báo v/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

19, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

17, Tháng 8, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19 tháng 8 năm 2017

4, Tháng 8, 2017

Thông báo v/v nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học

13, Tháng 7, 2017

Công văn V/v thực tập TN và làm đồ án / khóa luận TN học kỳ hè năm học 2016-2017

12, Tháng 7, 2017
Page 9/19 <12...5678910111213...1819>