Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc cập nhật và quản lý thông tin nhật ký giảng đường

8, Tháng 3, 2018

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp đại học chính quy

2, Tháng 3, 2018

Lịch học và sử dụng phòng học tháng 03 của lớp Cao học K20

27, Tháng 2, 2018

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2017-2018

25, Tháng 1, 2018

Thông báo V/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

8, Tháng 1, 2018

Thông báo lịch học tháng 1 năm 2018 của các lớp Cao học K20

20, Tháng 12, 2017

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ I năm học 2017-2018 do nợ học phí

20, Tháng 12, 2017

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp đại học chính quy

5, Tháng 12, 2017

Thông báo v/v dạy và học của giảng viên và sinh viên ngày truyền thống 06/12

4, Tháng 12, 2017

Danh sách sinh viên nợ và không nợ học phí các lớp tuyển sinh năm 2012

24, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

22, Tháng 11, 2017

Lịch học tháng 12 các lớp cao học K20

22, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v nghỉ học ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày truyền thống 06/12

17, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

3, Tháng 11, 2017

Kế hoạch học tập tháng 11 năm 2017 lớp Cao học K20

31, Tháng 10, 2017
Page 9/20 <12...5678910111213...1920>