Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ VLVH đợt 1 năm 2017

14, Tháng 6, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

13, Tháng 6, 2017

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học

23, Tháng 5, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

27, Tháng 4, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện hồ sơ xét tốt nghiệp (Tính đến ngày 21/4/2017)

21, Tháng 4, 2017

DSSV nợ và không nợ học phí tốt nghiệp bổ sung đợt 1 năm 2017

18, Tháng 4, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

18, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

7, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

10, Tháng 2, 2017

Thông báo v/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ VLVH

9, Tháng 1, 2017

Thông báo V/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ VLVH (Lớp TH11X)

30, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2016

13, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ Vừa làm vừa học

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

23, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học VLVH đợt 2 năm 2016

22, Tháng 11, 2016
Page 1/6 <123456>