Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Danh sách đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt 1 năm học 2022-2023

30, Tháng 9, 2022

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022-2023

21, Tháng 9, 2022

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học

13, Tháng 9, 2022

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 8 năm 2022

6, Tháng 9, 2022

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Chính quy đợt tháng 8 năm 2022

4, Tháng 8, 2022

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt 2 năm 2022

15, Tháng 7, 2022

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

24, Tháng 6, 2022
TB v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên đại học chính quy

TB v/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên đại học chính quy

16, Tháng 6, 2022

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp đại học VLVH tháng 5 năm 2022

8, Tháng 6, 2022

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Chính quy đợt tháng 5 năm 2022

8, Tháng 6, 2022

Giấy mời tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 1 - năm 2022

17, Tháng 5, 2022

Thông báo phát bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022

13, Tháng 5, 2022

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Chính quy đợt 1 và đợt 2 năm 2022

21, Tháng 3, 2022

Thông báo về việc Lịch trả bằng tốt nghiệp vào thứ 5 hàng tuần

2, Tháng 3, 2022

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt 1 năm 2022

23, Tháng 2, 2022
Page 1/14 <12345678910...1314>