Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2021

4, Tháng 10, 2021

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và danh sách đủ điệu kiện tốt nghiệp về điểm nhưng thiếu các điều kiện khác

1, Tháng 9, 2021

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2021

27, Tháng 8, 2021

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy

19, Tháng 8, 2021

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp đại học VLVH tháng 4 năm 2021

6, Tháng 5, 2021

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp đại học Chính quy

6, Tháng 5, 2021

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2020 (tính đến ngày 13/4/2021)

13, Tháng 4, 2021

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và danh sách đủ điệu kiện tốt nghiệp về điểm nhưng thiếu các điều kiện khác

12, Tháng 4, 2021

Danh sách sinh viên đủ điểm, có kèm dữ liệu kiểm tra học phí, ký túc xá đợt xét tốt nghiệp năm 2021

6, Tháng 4, 2021

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2020 (tính đến ngày25/3/2021)

25, Tháng 3, 2021

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021

22, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2020

28, Tháng 12, 2020

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy năm 2020

2, Tháng 12, 2020

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2020 (tính đến 14h ngày 02/11/2020

15, Tháng 10, 2020

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 đối với sinh viên đại học chính quy

12, Tháng 10, 2020
Page 1/13 <12345678910>