Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo thời hạn nộp luận văn thạc sĩ đối với học viên cao học K14

13, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học VLVH đợt 1 năm 2015

21, Tháng 7, 2015

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015 (lần 2)

21, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đại học

14, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2015

22, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015

21, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện, và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015

15, Tháng 6, 2015

Quyết đinh về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015

8, Tháng 6, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 cho sinh viên chính quy

21, Tháng 5, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương Luận văn thạc sĩ

21, Tháng 5, 2015

Danh sách sinh viên hệ VLVH không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

15, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học (lần 2)

6, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS - Vũ Ngọc Kiên

15, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ khóa K16

13, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học

31, Tháng 3, 2015
Page 10/12 <23456789101112>