Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học (lần 2)

6, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS - Vũ Ngọc Kiên

15, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ khóa K16

13, Tháng 4, 2015

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học

31, Tháng 3, 2015

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ năm 2015 - đợt 1

20, Tháng 3, 2015

Thông báo điều chỉnh kế hoạch phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

12, Tháng 3, 2015

Thông báo v/v hoãn kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

12, Tháng 3, 2015

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015.

10, Tháng 3, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2015

10, Tháng 3, 2015

Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

4, Tháng 2, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015

23, Tháng 1, 2015

Thông báo gặp gỡ và đối thoại với sinh viên tốt nghiệp năm 2015

19, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên chính quy

9, Tháng 1, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 8 năm 2014

9, Tháng 1, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 3 năm 2014

9, Tháng 1, 2015
Page 11/12 <23456789101112>