Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015.

10, Tháng 3, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2015

10, Tháng 3, 2015

Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

4, Tháng 2, 2015

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015

23, Tháng 1, 2015

Thông báo gặp gỡ và đối thoại với sinh viên tốt nghiệp năm 2015

19, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên chính quy

9, Tháng 1, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 8 năm 2014

9, Tháng 1, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 3 năm 2014

9, Tháng 1, 2015

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2014

9, Tháng 1, 2015

Thông báo về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2014

9, Tháng 1, 2015

Thông báo về kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp Đại học

9, Tháng 1, 2015

Thông báo Về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Thị Huyền Linh

8, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v bảo vệ luân án Tiến sĩ cấp Đại học

7, Tháng 1, 2015

Thông báo v/v trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ khóa đào tạo K14

6, Tháng 1, 2015
Page 11/11 <1234567891011>