Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018

25, Tháng 9, 2018

Danh sách sinh viên chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2018

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với hệ Vừa làm vừa học

20, Tháng 9, 2018

Quyết đinh về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 3 năm 2018

10, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung), năm 2018 đối với sinh viên chính quy

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2018

15, Tháng 8, 2018

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2018

31, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 20/7/2018

25, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên hệ VLVH không đủ điều kiện về hồ sơ xét Tốt nghiệp tháng 7 năm 2018

24, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

17, Tháng 7, 2018

Danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018

12, Tháng 7, 2018

Quyết đinh về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

12, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với đại học học chính quy

8, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

11, Tháng 5, 2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 (bổ sung) năm 2018

10, Tháng 5, 2018
Page 3/11 <12345678910>