Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo về việc Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học

1, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học

1, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2018

29, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên chính quy đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2018)

29, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên hệ Chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2018

24, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên hệ VLVH đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 tính đến ngày 23/01/2018

23, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 tính đến ngày 17/1/2018

17, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc gặp mặt sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ về hồ sơ sinh viên xét tốt nghiệp (đợt 2) năm 2017 tính đến ngày 27/12/2017

27, Tháng 12, 2017

Thông báo vv phát bằng sao hệ Đại học chính quy

20, Tháng 12, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2017

27, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (Bổ sung)

20, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

31, Tháng 10, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện về điểm đợt tháng 10/2017

25, Tháng 10, 2017
Page 5/12 <12345678910>