Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Thông báo V/v xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

7, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 đối với sinh viên chính quy

10, Tháng 2, 2017

Thông báo v/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ VLVH

9, Tháng 1, 2017

Thông báo V/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ VLVH (Lớp TH11X)

30, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2016

13, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ Vừa làm vừa học

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

23, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học VLVH đợt 2 năm 2016

22, Tháng 11, 2016

Thông báo V/v Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học hệ Vừa làm vừa học

22, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học

21, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy

22, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

26, Tháng 8, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2016

16, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2016

15, Tháng 8, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016

2, Tháng 8, 2016
Page 7/12 <12345678910>