Thông tin tốt nghiệp và cấp phát bằng

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

29, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 6, 2016

Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ tháng 5 năm 2016

31, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bản sao hệ chính quy đợt 1 năm 2016

8, Tháng 4, 2016

Thông báo phát bằng tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016

31, Tháng 3, 2016

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt 1 năm 2016

22, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

15, Tháng 3, 2016

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2015

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ năm 2016

2, Tháng 2, 2016

Cập nhật danh sách sinh viên xét tốt nghiệp hệ VLVH tháng 1 năm 2016

1, Tháng 2, 2016

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp còn nợ học tiền học phí tính đến ngày 25.1.2016

27, Tháng 1, 2016

Danh sách sinh viên VLVH đủ điều kiện và không đủ điều kiện (về điểm) tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

23, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh hệ VLVH đợt 1 năm 2016

8, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

28, Tháng 12, 2015

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2015 - đợt 2

25, Tháng 12, 2015
Page 8/12 <23456789101112>