Thông báo danh sách sinh viên VLVH dự kiến tốt nghiệp đợt 1 (bổ sung)

Thực hiện kế hoạch đào tạo Đại học hệ VLVH năm học 2014 - 2015, phòng Đào tạo đã tổng hợp danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015 (có danh sách kèm theo)

Xem danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp bên dưới

Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện (về điểm) dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015 (tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2015)

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:

- Thắc mắc về điểm: Liên hệ phòng đào tạo (Thầy Cường: ĐT 0984176661)

- Thắc mắc về hồ sơ: Liên hệ phòng Công tác HSSV, ĐT 02803.847173

- Thắc mắc về học phí: Liên hệ với Cơ sở liên kết đào tạo hoặc phòng kế hoạch tài chính trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn