Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015

 

Danh sách sinh viên các khóa TC10 đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015

Danh sách sinh viên các khóa cũ đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2015


Ghi chú

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:

- Thắc mắc về hồ sơ sinh viên liên hệ với phòng CT-HSSV điện thoại: 0280.3847173

- Thắc mắc về học phí liên hệ với Cơ sở liên kết đào tạo hoặc Phòng kế hoạch tài chính (Anh Tiền: 0987904155)

- Sinh viên thiếu hồ sơ xem danh sách chi tiết bên dưới:

Danh sách sinh viên khóa cũ thiếu hồ sơ

Danh sách sinh viên khóa TC10 thiếu hồ sơ

Danh sách sinh viên lớp TC09M thiếu hồ sơ

Tin mới hơn

Tin cũ hơn