Danh sách sinh viên VLVH đủ và không đủ dữ liệu hồ sơ sinh viên và học phí để xét tốt nghiệp tính đến hết ngày 03/10/2016

1. Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp (Theo đúng tiến độ)

2. Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp (Bổ sung)

Chú ý:  Với sinh viên không đủ dữ liệu hồ sơ, nhanh chóng bổ sung hồ sơ về Phòng Công tác học sinh sinh viên; Sinh viên còn nợ học phí, hoàn thành học phí tại phòng 101-A7  để nhà trường tổng hợp xét tốt nghiệp theo đúng tiến độ.

Mọi thắc mắc về hồ sơ sinh viên gọi về phòng Công tác HSSV theo số đt 0280 3847 173

Tin mới hơn

Tin cũ hơn