Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện hồ sơ xét tốt nghiệp (Tính đến ngày 21/4/2017)

Danh sách: Sinh viên đủ điều kiện                                    Sinh viên không đủ điều kiện

Ghi chú: Với các sinh viên không đủ điều kiện về hồ sơ nhanh chóng bổ sung hồ sơ về phòng Công tác HSSV nhà trường trong thời gian sớm nhất để xét tốt nghiệp.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn