Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp về điểm

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm nhưng nợ các thủ tục khác

Sinh viên lưu ý, đối với chứng chỉ toefl/toeic: Sinh viên dùng cho mục đích gì phải có đơn riêng cho mục đích đó (Nếu SV dùng cho cả việc xét Tốt nghiệp và quy đổi điểm A tiếng anh, thì phải làm 2 đơn riêng rẽ theo sự hướng dẫn của các thầy/cô Trung tâm Hợp tác Quốc tế)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn