Thông tin về điểm Sinh viên thuộc đối tượng SQDB xét tốt nghiệp đợt 2, 2019

Sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2, 2019 thuộc đối tượng sỹ quan dự bị xem thông tin về điểm theo đường link gửi kèm. Trường hợp sinh viên có thắc mắc về điểm, sinh viên gửi thông tin cá nhân và câu hỏi vào email: xettotnghiep@tnut.edu.vn trước 8 giờ sáng ngày 15/7/2019.

Sinh viên đủ điều kiện về điểm

Sinh viên không đủ điều kiện về điểm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn