Thông tin xét tốt nghiệp đợt 2, 2019 (được cập nhật lúc 10h00' ngày 29/7/2019)

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2, 2019 xem thông tin theo đường link gửi kèm. Trường hợp sinh viên có thắc mắc về nội dung thông tin, sinh viên gửi thông tin cá nhân và câu hỏi vào email: xettotnghiep@tnut.edu.vn trước 10h00' ngày 22/7/2019

Sinh viên đủ điều kiện về điểm văn bằng 1 (Đã cập nhật thêm thông tin Điểm A2, Học phí, GDQP, Toefl, điều kiện Ngoại ngữ)

Sinh viên đủ điều kiện về điểm văn bằng 2

Sinh viên không đủ điều kiện về điểm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn