Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 30/7/2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp >>

Danh sách sinh viên đủ điểm nhưng thiếu các thủ tục khác>>

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện về điểm>>

Chú ý: sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra các dữ liệu liên quan, các sai sót liên quan đến họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, nơi sinh, sinh viên phản ánh với phòng CTHSSV.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn