Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt bổ sung năm 2019

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung

- Sinh viên chú ý kiểm tra danh sách đăng ký xét tốt nghiệp đợt bổ sung sau khi phòng đào tạo đã chuẩn hóa dữ liệu; có thắc mắc về dữ liệu gửi ngay về địa chỉ : xettotnghiep@tnut.edu.vn;

- Đã hết hạn đăng ký xét nên Phòng đào tạo không xử lý các yêu cầu, đơn đăng ký bổ sung xét TN của sinh viên;

- Các sai lệch về họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh: Sinh viên phản ánh trực tiếp tới phòng công tác HSSV;

- Sinh viên chú ý đọc kỹ thông báo xét tốt nghiệp để biết các việc cần làm, Phòng đào tạo chỉ giải quyết các thắc mắc liên quan đến điểm (sinh viên chú ý theo dõi dữ liệu sẽ up trên website: daotao.edu.vn)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn