Kết quả xét điểm ngoại ngữ - sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt bổ sung 2019

Kết quả thi A2 - Đợt thi ngày 21/9/2019

Kết quả điểm ngoại ngữ

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm Ngoại ngữ trong đường dẫn gửi kèm. 
- Nếu kết quả chưa đúng hoặc thiếu, sinh viên cần mang chứng chỉ gốc và 1 bản photo tới Phòng 407 - Nhà điều hành để kiểm tra, đối chiếu.
- Trường hợp sinh viên có kết quả thi nhưng chưa có kết quả trong danh sách, sinh viên đến trực tiếp Phòng 407 - Nhà điều hành để cùng phối hợp kiểm tra.
Thời gian: 
- Giờ hành chính ngày 01/10/2019 và đến 10 giờ sáng ngày 02/10/2019.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn