Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy

Xem chi tiết thông báo tại đây>>

Mẫu1>>

Xemkếtquả >>

Quyết định số 59/QĐ-ĐHKTCN >>

Quyết định số 237/QĐ-ĐHKTCN 

 

Một số lưu ý đối với sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020:

 

1. Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp online từ 23/12/2019 đến hết ngày 05/01/2020.

 

2. Đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ các đợt trước nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, đợt xét này sinh viên phải đăng ký lại và nộp đầy đủ các thủ tục theo thông báo.

 

3. Đối với sinh viên gặp khó khăn trong việc khảo sát, sinh viên liên hệ với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (số điện thoại: 02083547610, hoặc email: khaothidbclgd@tnut.edu.vn )

Sinh viên chú ý: Kế hoạch khảo sát theo thông báo của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Sinh viên không thắc mắc với Phòng đào tạo về vấn đề này.

 

4. Đối với điều kiện về Chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên hệ chính quy (Theo quy định số 59 ngày 06/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp)

5. Sinh viên thực hiện các nội dung của Điều 3 trong Quy định xét, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần tiếng Anh của Trường ĐHKTCN kèm theo QĐ số 327/QĐ-ĐHKTCN ngày 25/11/2019 của Hiệu trưởng.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn