Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Xem nội dung Thông báo tại đây >>>

Danh sách các học phần hủy học kỳ I năm học 2022-2023

Giai đoạn 3: Đăng ký học phần bổ sung (dự kiến từ 16h00 ngày 01/9/2022 đến hết ngày 11/9/2022)

Danh sách các học phần mở bổ sung học kỳ I năm học 2022-2023

Giai đoạn 1: Đăng ký học lần đầu, học cải thiện, học lại và xác nhận ĐKMH  (từ 20/8/2022 đến hết ngày 23/8/2022)

     - Sinh viên K54 trở về trước, LT + VB2 chính quy, VLVH tại trường: dự kiến từ 16h00 ngày 19/8/2022 => hết ngày 23/8/2022

     - Sinh viên K55: ngày 21/8/2022

     - Sinh viên K56: ngày 22/8/2022

     - Sinh viên K57: ngày 23/8/2022

Sinh viên khoá K55, K56 và K57 phải đăng ký thêm học phần “PDT001 - Xác nhận ĐKMH” để xác nhận KLHT của mình

Giai đoạn 2: Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng (ngày 24, 25/8/2022)

Giai đoạn 3: Đăng ký học phần bổ sung (từ ngày 01/9/2022 đến 09/9/2022)

Sơ đồ dự kiến K54     Sơ đồ dự kiến K55     Sơ đồ dự kiến K56     Sơ đồ dự kiến K57

Tin mới hơn

Tin cũ hơn