Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Giai đoạn 3: Đăng ký học phần bổ sung (bắt đầu từ 16h00 ngày 02/12/2022 đến 06/12/2022)

Danh sách lớp học phần hủy do sĩ số ít

Danh sách các lớp học phần mở bổ sung

Xem nội dung Thông báo tại đây >>>

Sơ đồ dự kiến K55     Sơ đồ dự kiến K56     Sơ đồ dự kiến K57     Sơ đồ dự kiến K58

Sơ đồ dự kiến chương trình tiên tiến     Sơ đồ dự kiến VLVH + LT + VB2

Sinh viên khoá K55, K56, K57 và K58 phải đăng ký thêm học phần “PDT001 - Xác nhận ĐKMH” để xác nhận KLHT của mình

Sinh viên các lớp CLC có nguyện vọng điều chỉnh khối lượng học tập làm đơn nộp tại văn phòng khoa chuyên môn để tổng hợp gửi Nhà trường giải quyết

Giai đoạn 1: Đăng ký học lần đầu, học cải thiện, học lại và xác nhận ĐKMH  (từ 24/11/2022 đến hết ngày 29/11/2022)

     - Sinh viên K55 trở về trước, LT + VB2 chính quy, VLVH tại trường: dự kiến từ 16h00 ngày 23/11/2022 => hết ngày 29/11/2022

     - Sinh viên K56: ngày 25/11/2022

     - Sinh viên K57: ngày 26/11/2022

     - Sinh viên K58: ngày 27/11/2022

Sinh viên khoá K55, K56, K57 và K58 phải đăng ký thêm học phần “PDT001 - Xác nhận ĐKMH” để xác nhận KLHT của mình

Giai đoạn 2: Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng (ngày 28, 29/11/2022)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn