Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ III năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2022-2023

SINH VIÊN BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

Học phần mở bổ sung

* Giai đoạn 3. Đăng ký học phần bổ sung (dự kiến từ ngày 16h00 ngày 17/3/2023 đến 21/3/2023)

+ Sinh viên đăng ký các học phần bổ sung; hiệu chỉnh các kết quả đăng ký KLHT cá nhân

Chú ý 2: Sinh viên chủ động theo thời khoá biểu và tham gia học tập theo kế hoạch ngay từ đầu học kỳ. Các học phần hủy sẽ được phòng Đào tạo thông báo trên website ĐKMH

Xem nội dung Thông báo tại đây >>>

Những lưu ý khi đăng ký môn học kỳ II năm học 2022-2023

1. Từ học kỳ 3 năm 2022-2023 kế hoạch thực hành xưởng có sự điều chỉnh, phòng đào tạo chỉ xếp thời khóa biểu môn ( không chia ban lẻ)

2. Những sinh viên đã học xưởng ở các kỳ trước mà còn nợ ban lẻ thì đăng ký học lại vào các ban lẻ ( được mở riêng vào buổi tối)

Từ kỳ sau Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết mở ban xưởng lẻ

Sinh viên khoá K55, K56, K57 và K58 phải đăng ký thêm học phần “PDT001 - Xác nhận ĐKMH” để xác nhận KLHT của mình

Sinh viên các lớp CLC có nguyện vọng điều chỉnh khối lượng học tập làm đơn nộp tại văn phòng khoa chuyên môn để tổng hợp gửi Nhà trường giải quyết

Do còn điều chỉnh kế hoạch một số lớp nên thời gian đăng ký dự kiến sẽ lùi đến 14h00 ngày 09/3/2023

Giai đoạn 1: Đăng ký học lần đầu, học cải thiện, học lại và xác nhận ĐKMH  (từ 09/3/2023 đến hết ngày 14/3/2023)

     - Sinh viên K55 trở về trước, LT + VB2 chính quy, VLVH tại trường: dự kiến từ ngày 09/3/2023 => hết ngày 12/3/2023

     - Sinh viên K56: ngày 10/3/2023

     - Sinh viên K57: ngày 11/3/2023

     - Sinh viên K58: ngày 12/3/2023

Sinh viên khoá K55, K56, K57 và K58 phải đăng ký thêm học phần “PDT001 - Xác nhận ĐKMH” để xác nhận KLHT của mình

Giai đoạn 2: Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng (ngày 13, 14/3/2023)

Sơ đồ dự kiến K55     Sơ đồ dự kiến K56     Sơ đồ dự kiến K57     Sơ đồ dự kiến K58

Sơ đồ dự kiến chương trình tiên tiến     Sơ đồ dự kiến VLVH + LT + VB2

Tin mới hơn

Tin cũ hơn