Thông tin tốt nghiệp đợt 3 năm 2022-2023

Danh sách sinh viên đủ điểm và các điều kiện khác đợt 3 năm học 2022-2023 (đại học chính quy-cập nhật ngày 19/5/2023)

Danh sách sinh viên đủ điểm nhưng không đủ điều kiện khác đợt 3 năm học 2022-2023 (đại học chính quy-cập nhật ngày 19/5/2023)

Danh sách sinh viên đủ điểm, có kèm các dữ liệu khác, đợt 3 năm học 2022-2023 (đại học chính quy-cập nhật ngày 11/5/2023)

Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (đại học chính quy-cập nhật ngày 11/5/2023)

Danh sách sinh viên liên thông, vb2, chương trình tiên tiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023 (cập nhật ngày 18/5/2023)

Danh sách sinh viên liên thông, vb2, chương trình tiên tiến không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023 (cập nhật ngày 18/5/2023)

Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt 3 năm học 2022-2023

Danh sách không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm

Danh sách SV đăng ký xét TN đợt 3 năm học 2022-2023

Thông báo xét tốt nghiệp >>>

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_rkaV5IetSpvibUw2kvcUoHYiTKXu3N_7TO5e209FsXFnwQ/viewform

Link đăng ký xét tốt nghiệp >>> (đã được cập nhật)

P/s: Thông tin về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022-2023 sẽ được thường xuyên cập nhật tại đây!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn