Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015

Sinh viên xem chi tiết tịch thi các học phần trong file đính kèm dưới đây hoặc đăng nhập tài khoản website đăng ký học phần http://dkmh.tnut.edu.vn để xem chi tiết

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn