Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo 140 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

Chương trình đào tạo 180 Tín chỉ áp dụng cho K53, K54 (đối với sinh viên giữ nguyên nguyện vọng)

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K47 đến K52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo 140 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

 Khoa Cơ khí:

 Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy

 Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử 

 Khoa Điện:

 Chuyên ngành: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp

 Chuyên ngành: Hệ thống điện

 Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện 

 Khoa Điện tử:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

 Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

 Chuyên ngành: Điện tử viễn thông 

 Khoa Kinh tế Công nghiệp:

 Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

 Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp 

 Khoa Ô tô và máy động lực:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

 Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô 

 Khoa Sư phạm kỹ thuật:

 Chuyên ngành: Công nghệ GCCG

 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện 

 Khoa Xây dựng Môi trường:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp 

Chương trình đào tạo 180 Tín chỉ áp dụng cho K53, K54 (đối với sinh viên giữ nguyên nguyện vọng)

Khoa Cơ khí:

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

Khoa Điện

Chuyên ngành: Hệ thống điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Khoa Điện tử:

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Khoa Kinh tế công nghiệp:

Chuyên ngành:  Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản trị doang nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

Khoa Sư phạm kỹ thuật công nghiệp:

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

Khoa Xây dựng và Môi trường:

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực:

Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K47 đến K52

 Khoa Cơ khí:

Chuyên ngành: Thiết kế và chế tạo cơ khí

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

Chuyên ngành: Cơ khí luyện kim cán thép

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

Chuyên ngành: Kỹ thuật gia công tạo hình

Khoa Điện:

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Hệ Thống điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện

Khoa Điện tử:

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử

Khoa Xây dựng và Môi trường:

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình và giao thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Khoa Kinh tế Công nghiệp:

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Khoa Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp:

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật tin học 

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Khoa Kỹ thuật Ô tô và máy động lực:

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô

 
Tin mới hơn

Tin cũ hơn