Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo 140 Tín chỉ áp dụng từ khóa K55 trở đi (K53, K54 có nguyện vọng)

 Khoa Cơ khí:

 Chuyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy

 Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử 

 Khoa Điện:

 Chuyên ngành: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp

 Chuyên ngành: Hệ thống điện

 Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện 

 Khoa Điện tử:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

 Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

 Chuyên ngành: Điện tử viễn thông 

 Khoa Kinh tế Công nghiệp:

 Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

 Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp 

 Khoa Ô tô và máy động lực:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

 Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô 

 Khoa Sư phạm kỹ thuật:

 Chuyên ngành: Công nghệ GCCG

 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện 

 Khoa Xây dựng Môi trường:

 Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp 

Chương trình đào tạo 180 Tín chỉ áp dụng cho K53, K54 (đối với sinh viên giữ nguyên nguyện vọng)

Khoa Cơ khí:

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

Khoa Điện

Chuyên ngành: Hệ thống điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Khoa Điện tử:

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Khoa Kinh tế công nghiệp:

Chuyên ngành:  Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản trị doang nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

Khoa Sư phạm kỹ thuật công nghiệp:

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

Khoa Xây dựng và Môi trường:

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Khoa kỹ thuật ô tô và máy động lực:

Chuyên ngành: Công nghệ Ô tô

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Chương trình đào tạo 150 Tín chỉ áp dụng từ khóa K47 đến K52

 Khoa Cơ khí:

Chuyên ngành: Thiết kế và chế tạo cơ khí

Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

Chuyên ngành: Cơ khí luyện kim cán thép

Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

Chuyên ngành: Kỹ thuật gia công tạo hình

Khoa Điện:

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Hệ Thống điện

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Thiết bị điện

Khoa Điện tử:

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành: Tin học công nghiệp

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử

Khoa Xây dựng và Môi trường:

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình và giao thông

Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Khoa Kinh tế Công nghiệp:

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Khoa Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp:

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật điện

Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật tin học 

Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện

Khoa Kỹ thuật Ô tô và máy động lực:

Chuyên ngành: Cơ khí động lực

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô

 
Tin mới hơn

Tin cũ hơn