Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024

Xem nội dung thông báo tại đây >>>>>

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

Danh sách lớp học phần mở bổ sung

Danh sách lớp học phần hủy lần 2

Danh sách lớp học phần hủy

Giai đoạn 2: Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng (ngày 05&06/3/2024)

Giai đoạn 1: Đăng ký học phần và xác nhận ĐKMH

+ K56 trở về trước sinh viên CTTT, LT, VB2, VLVH tại trường: dự kiến từ 10h00 ngày 27/02/2024 => đến hết ngày 28/02/2024

+ K57: 29/02/2024 => đến hết ngày 01/3/2024

+ K58: ngày 02/3/2024 => đến hết ngày 03/3/2024

Sơ đồ dự kiến K56     Sơ đồ dự kiến K57     Sơ đồ dự kiến K58 

Sơ đồ dự kiến chương trình tiên tiến

Tin mới hơn

Tin cũ hơn