Trang chủ

Thông báo kế hoạch học tập GDQP-AN khóa 23 - Công nghiệp 1

Xem chi tiết thông báo>>>

 

Quyết định v/v cử sinh viên đi học tập GDQP-AN

Xem chi tiết>>>

Xem danh sách đính kèm>>>

   

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015

Xem chi tiết thông báo>>>


   

Thông báo v/v cho phép những sinh viên nộp học phí muộn được tham gia thi kết thúc học phần

Thực hiện chỉ đạo của nhà trường và căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên thuộc diện bị cấm thi do nộp học phí muộn (đã nộp đơn xin được dự thi kết thúc học phần).

Đọc thêm...
   

Trang 1 trong tổng số 25