Thông tin tốt nghiệp đợt 3 năm 2023-2024

..........

Vừa làm vừa học

Danh sách sinh viên vừa làm vừa học đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (cập nhật ngày 06/05/2024)

..........

Chương trình tiên tiến, liên thông, vb2

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học (2023-2024)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học (2023-2024) (bổ sung)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 3 năm học (2023-2024)

..........

Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ các điều kiện đợt 3 năm học 2023-2024 (cập nhật ngày 07/05/2024)

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ điểm, chưa đủ điều kiện khác (cập nhật ngày 07/05/2024)

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt 3 năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ điểm

Danh sách sinh viên đại học chính quy không đủ điểm

..........

Danh sách sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2023-2024 (bổ sung)

..........

Danh sách sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2023-2024

..........

Link đăng ký tại đây >>>

Thông báo xét tốt nghiệp >>>

P/s: Thông tin về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023-2024 sẽ được thường xuyên cập nhật tại đây!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn