Chỉ tiêu tuyển sinh cao học các ngành năm 2015


TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Số lượng HV

nhập học

Ghi chú

I

Đối với Đào tạo Thạc sĩ

1

Kỹ thuật Cơ khí

45

 

 

2

Cơ kỹ thuật

20

 

 

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

35

 

 

4

Kỹ thuật điện tử

45

 

 

5

Kỹ thuật điện

35

 

 

II

Đối với Đào tạo tiến sĩ

1

Kỹ thuật Cơ khí

7

 

 

2

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

8

 

 

Cộng (I+II)

195

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn