Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

5, Tháng 1, 2018

Thông báo v/v triển khai công tác tuyên truyền tuyển sinh Đại học năm 2017

28, Tháng 3, 2017

Thông báo Phương thức thu phí xét tuyển đối với thí sinh đăng ký trực tuyến

22, Tháng 7, 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

21, Tháng 12, 2015

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

2, Tháng 12, 2015

Ban hành Quy chế tạm thời tuyển sinh đại học liên thông chính quy

17, Tháng 9, 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2015

19, Tháng 6, 2015

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

12, Tháng 3, 2015

Thông báo v/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2

2, Tháng 3, 2015

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

2, Tháng 3, 2015
Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

23, Tháng 1, 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

9, Tháng 1, 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

9, Tháng 1, 2015

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015

9, Tháng 1, 2015
Page 1/2 <12>