Thời khóa biểu giảng dạy và học tập

1. Lịch giảng dạy của giáo viên (Xem chi tiết >>>)

Giáo viên có thể xem chi tiết lịch giảng dạy của mình và đồng nghiệp trong toàn trường; hỗ trợ công tác đổi giờ, tìm kiếm giảng đường phù hợp....

2. Thời khóa biểu học tập của sinh viên (Xem chi tiết >>>)

Sinh viên đăng nhập tài khoản để xem thời khóa biểu học tập, lịch thi, kết quả học tập và thông tin học phí....

Tin mới hơn

Tin cũ hơn