Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể có những năng lực 

1. Kiến thức

Sinh vn tốt nghiệp được cung cấp c khối kiến thức như ới đây:

a. Các kiến thức về bản chất và đặc điểm ngôn ngữ nói chung.

b. Kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ Anh (ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm…), đặc biệt là kiến thức về Tiếng Anh sử dụng trong các lĩnh vự khoa học, kỹ thuật, kinh tế và công nghệ; kiến thức về ngôn ngữ của một trong các ngoại ngữ khác như Tiếng Pháp, Trung, và Đức. 

2. Kỹ năng

a. Cử nhân ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ đượcn luyn c kỹ năng dưới đây:

b. khả ng sử dụng ngôn ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh và hiệu quả trong các môi trường làm việc thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Có khả năng sử dụng ở mức độ giao tiếp một trong các ngoại ngữ khác như: tiếng Nhật, tiếng Pháp, Đức, và Trung.

c. Có khả năng biên dịch các tài liệu như các bài báo, hợp đồng, báo cáo giao dịch, sách, giáo trình và các tài liệu chuyên ngành khoa học kỹ thuật; Có khả năng phiên dịch đuổi và cabin trong các hội thảo, giao dịch trực tiếp.

d. khả ng giảng dạy Tiếng Anh: thể hiện cụ thể như hướng dẫn người học, xây dựng đề cương, chương trình môn học, xây dựng giáo án; đánh giá và lựa chọn nguồn tài liệu dạy học; áp dụng và lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp; có khả năng sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp.

e. khả ng giảng dạy Tiếng Anh: thể hiện cụ thể như hướng dẫn người học, xây dựng đề cương, chương trình môn học, xây dựng giáo án; đánh giá và lựa chọn nguồn tài liệu dạy học; áp dụng và lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp; có khả năng sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp.

f. khả năng đm nhn vai trò thành vn lãnh đạo c nhóm công c một cách hiệu qu

g. khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động.

3. Thái độ

a. Hiểu biết có trách nhiệm chp hành đưng lối ch trương, chính sách pháp lut của Đảng, N nước; thực hiện nghĩa vụ, quyn lợi của công dân người lao động;

b. Có hiểu biết vững ng có trách nhiệm t bồi dưỡng kiến thc trong môi trường chuyên nghiệp;;

c. hiu biết cam kết chu trách nhiệm về c vấn đề kỹ thut đo đức nghề nghiệp;

d. Trung thc, năng động, t tin, có trách nhim và ý thức phục vcng đồng, hòa hp và cầu th; Dám nghĩ, dám m cái mới biết đương đầu với k khăn, gian kh rủi ro;

e. Có ý thức về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong việc đọc, dịch các tài liệu khoa học kỹ thuật và công nghệ.

f. trách nhiệm trưc c vn đề về cht ng, đáp ng tiến đ trách nhiệm với sự nghiệp phát triển chung.

4. Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ có khả năng đm nhn c nhiệm vsau:

a. Làm công việc giảng dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp.

b. Làm phiên dịch viên cho các công ty nước ngoài, các tổ chức và các cá nhân và tập thể.

c. Làm biên dịch cho các tờ báo, tạp chí khoa học công nghệ.

5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

khả năng m kiếm i liệu, thông tin; khả năng thuyết trình trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh và một ngoại ngữ khác, thành tho trong khai thác các phn mm y nh phục vng việc.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn