Thông tin tốt nghiệp đợt 2 năm 2023-2024

..........

Chương trình tiên tiến, liên thông, vb2

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm học (2023-2024)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm học (2023-2024)

..........

Vừa làm vừa học

Danh sách sinh viên vừa làm vừa học đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (cập nhật ngày 23/01/2024)

..........

Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ các điều kiện đợt 2 năm học 2023-2024 (cập nhật ngày 23/01/2024)

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ điểm, chưa đủ điều kiện khác (cập nhật ngày 23/01/2024)

Danh sách sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm đợt 2 năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên đại học chính quy không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm

..........

Danh sách sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024 (có bổ sung 05/01/2024)

..........

Danh sách sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024 (có bổ sung 26/12/2023)

..........

Danh sách sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024

..........

Link đăng ký tại đây >>>

Thông báo xét tốt nghiệp >>>

P/s: Thông tin về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023-2024 sẽ được thường xuyên cập nhật tại đây!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn