Đại học chính quy

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp đại học Chính quy

19, Tháng 3, 2020

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

6, Tháng 1, 2020

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy

24, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học chính quy (bổ sung)

5, Tháng 12, 2019

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2019

7, Tháng 11, 2019

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt xét bổ sung năm 2019

25, Tháng 10, 2019

Kết quả xét điểm ngoại ngữ - sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt bổ sung 2019

30, Tháng 9, 2019

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm, đợt xét tốt nghiệp bổ sung năm 2019 (cập nhật mới nhất ngày 04/10/2019)

13, Tháng 9, 2019

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt bổ sung năm 2019

11, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt bổ sung năm 2019 đối với sinh viên chính quy

26, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 năm 2019

19, Tháng 8, 2019

Quyết định tốt nghiệp đại học chính quy

15, Tháng 8, 2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 30/7/2019

1, Tháng 8, 2019

Thông tin xét tốt nghiệp đợt 2, 2019 (được cập nhật lúc 10h00' ngày 29/7/2019)

14, Tháng 7, 2019

Thông tin về điểm Sinh viên thuộc đối tượng SQDB xét tốt nghiệp đợt 2, 2019

12, Tháng 7, 2019
Page 1/7 <1234567>