Đại học chính quy

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

16, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy

15, Tháng 3, 2018

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (kết quả họp xét tốt nghiệp ngày 09/02/2018)

15, Tháng 2, 2018

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

2, Tháng 2, 2018

Thông báo tuyển kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản

2, Tháng 2, 2018

Danh sách sinh viên chính quy đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (tính đến ngày 01/02/2018)

1, Tháng 2, 2018

Danh sách sinh viên chính quy đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2018)

29, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên hệ Chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2018

24, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc gặp mặt sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên chính quy

8, Tháng 1, 2018

Thông báo vv phát bằng sao hệ Đại học chính quy

20, Tháng 12, 2017

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2017

27, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2 (Bổ sung)

20, Tháng 11, 2017

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện về điểm đợt tháng 10/2017

25, Tháng 10, 2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017

13, Tháng 10, 2017
Page 1/4 <1234>