Thông báo về việc mở lớp theo nhu cầu

Danh sách các học phần dự kiến mở lần 2

Danh sách sinh viên đăng ký kèm theo

Chú ý: 

 - Không áp dụng đối với các sinh viên đăng ký không đúng theo quy định, sinh viên đã đăng ký >=2 học phần trong học kỳ 2, các học phần lý thuyết có số lượng sinh viên <5, và một số học phần lý thuyết chưa có kế hoạch mở - nếu có sẽ bổ sung sau.

- Thời gian học dự kiến từ ngày 04/5 - 31/5/2015. Sinh viên theo dõi lịch học, thời gian nộp học phí và các thông tin khác liên quan đến việc tổ chức học tại website này.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn