Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp đại học chính quy

5, Tháng 12, 2017

Thông báo v/v dạy và học của giảng viên và sinh viên ngày truyền thống 06/12

4, Tháng 12, 2017

Danh sách sinh viên nợ và không nợ học phí các lớp tuyển sinh năm 2012

24, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

22, Tháng 11, 2017

Lịch học tháng 12 các lớp cao học K20

22, Tháng 11, 2017

Thông báo v/v nghỉ học ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày truyền thống 06/12

17, Tháng 11, 2017

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

3, Tháng 11, 2017

Kế hoạch học tập tháng 11 năm 2017 lớp Cao học K20

31, Tháng 10, 2017

Quyết định v/v cử sinh viên học ghép GDQP-AN

16, Tháng 10, 2017

Thông báo v/v tổ chức học ghép Giáo dục quốc phòng & an ninh

4, Tháng 10, 2017

Công văn v/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, học kỳ 1 năm học 2017-2018

19, Tháng 9, 2017

Thông báo v/v tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho K53 học kỳ 1 năm học 2017-2018

23, Tháng 8, 2017

Thông báo v/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

19, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

17, Tháng 8, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19 tháng 8 năm 2017

4, Tháng 8, 2017
Page 1/11 <12345678910>