Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2021-2022

4, Tháng 10, 2022

Danh sách sinh viên thực tập, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023

21, Tháng 9, 2022

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2022-2023

6, Tháng 9, 2022

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022

13, Tháng 7, 2022

TB v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2021-2022

8, Tháng 6, 2022

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng và An ninh đợt 2 năm 2022

15, Tháng 3, 2022

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng và An ninh đợt 1 năm 2022

11, Tháng 2, 2022

Thông báo về việc học ghép Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2021-2022

8, Tháng 2, 2022

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2021-2022

19, Tháng 1, 2022

Quyết định phân chuyên ngành Khóa K56 khoa Điện và khoa Điện tử

28, Tháng 12, 2021

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

9, Tháng 12, 2021

Thông báo về việc rút học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

30, Tháng 11, 2021

Thông báo v/v đăng ký học tập trực tiếp các học phần thí nghiệm, thực tập chưa hoàn thiện trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

5, Tháng 10, 2021

Thông báo vv đăng ký học tập trực tiếp các học phần thí nghiệm, thực tập chưa hoàn thiện trong học kỳ 2 văn học 2020-2021 tại trường ĐHKTCN đối với sinh viên năm cuối

24, Tháng 9, 2021

Thông báo về việc đăng ký học tập tiếp các học phần thí nghiệm, thực tập chưa hoàn thành trong học kỳ 2 (2020-2021) đối với sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên

1, Tháng 9, 2021
Page 1/19 <12345678910...1819>