Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo v/v thay phòng học ngày 24, 25/4/2017

21, Tháng 4, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K17, K18 tháng 4/2017

13, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v điều chỉnh lịch học để phục vụ nghỉ lễ 30/4

11, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K52

5, Tháng 4, 2017

Thông báo v/v điều chỉnh tuần nghỉ giữa học kỳ 2 năm học 2016-2016

30, Tháng 3, 2017

Quyết định V/v xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH chính quy

28, Tháng 3, 2017

Thông báo Vv thi ghép lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

7, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K52

3, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v rút các học phần đăng ký học kỳ 2 năm học 2016-2017 không đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần

2, Tháng 3, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19 tháng 3, tháng 4

28, Tháng 2, 2017

Công văn v/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

23, Tháng 2, 2017

Lịch thi hết môn các lớp Cao học K17, K18

17, Tháng 2, 2017

Thông báo v/v tổ chức học ghép GDQP-AN năm học 2016-2017

9, Tháng 1, 2017

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

3, Tháng 1, 2017

Kế hoạch thi hết môn các lớp Cao học K17 và K18

30, Tháng 12, 2016
Page 1/10 <12345678910>