Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Quyết định v/v phân chuyên ngành khóa K52

17, Tháng 8, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19 tháng 8 năm 2017

4, Tháng 8, 2017

Thông báo v/v nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học

13, Tháng 7, 2017

Công văn V/v thực tập TN và làm đồ án / khóa luận TN học kỳ hè năm học 2016-2017

12, Tháng 7, 2017

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 do nợ học phí

2, Tháng 6, 2017

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2016-2017

31, Tháng 5, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19 tháng 5 - tháng 6

19, Tháng 5, 2017

Thông báo V/v rút học phần không rút học phí kỳ 2 năm học 2016-2017

16, Tháng 5, 2017

Thông báo về Kế hoạch học kỳ hè năm học 2016-2017

4, Tháng 5, 2017

Thông báo v/v nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học (VLVH)

4, Tháng 5, 2017

Thông báo v/v thay phòng học ngày 24, 25/4/2017

21, Tháng 4, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K17, K18 tháng 4/2017

13, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v điều chỉnh lịch học để phục vụ nghỉ lễ 30/4

11, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập GDQP-AN đợt 2 cho sinh viên khóa K52

5, Tháng 4, 2017

Thông báo v/v điều chỉnh tuần nghỉ giữa học kỳ 2 năm học 2016-2016

30, Tháng 3, 2017
Page 1/11 <12345678910>