Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo về việc phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh năm 2019, khóa K27 CN1

11, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 1 năm học 2019-2020

11, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

15, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc phân chuyên ngành khóa 54 khoa điện và khoa điện tử

9, Tháng 8, 2019

Cv về việc Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ hè năm học 2018-2019

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực Tiếng anh trình độ A2, đợt 1 năm 2019

21, Tháng 5, 2019

Thông báo về điều kiện dự thi; điều chỉnh kế hoạch thi, học kỳ 2 năm học 2018-2019

21, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc cử sinh viên học ghép Giáo dục Quốc phòng và An ninh

21, Tháng 5, 2019

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng anh trình độ A2

7, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc rút học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

6, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc thi lại, học lại, học ghép Giáo dục Quốc phòng An ninh học kỳ 3 năm học 2018-2019

25, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2018-2019

19, Tháng 4, 2019

Quyết định v/v xét tiến độ học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp đại học chính quy

4, Tháng 4, 2019

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Cao học K19, K20 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

20, Tháng 3, 2019

Kế hoạch học toàn khóa và sử dụng phòng học các lớp Cao học K21 (2018-2020)

19, Tháng 3, 2019
Page 1/16 <12345678910...1516>