Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Quyết định phân chuyên ngành cho sinh viên khóa K58 thuộc Khoa Điện

31, Tháng 8, 2023

TB đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

28, Tháng 8, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ hè năm học 2022-2023

1, Tháng 8, 2023

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023

1, Tháng 6, 2023

TB kế hoạch học tập GDQP & AN đợt 2 năm học 2022-2023

15, Tháng 5, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023

9, Tháng 5, 2023

TB v/v đăng ký học ghép và kế hoạch học tập GDQP & AN đợt 1 năm học 2022-2023

3, Tháng 4, 2023

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ III năm học 2022-2023

7, Tháng 3, 2023

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ II năm học 2022-2023

13, Tháng 2, 2023

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2022-2023

18, Tháng 11, 2022

Thông báo v/v rút học phần nhưng không rút học phí học kỳ I năm học 2022-2023

28, Tháng 10, 2022

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2021-2022

4, Tháng 10, 2022

Danh sách sinh viên thực tập, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023

21, Tháng 9, 2022

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2022-2023

6, Tháng 9, 2022

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022

13, Tháng 7, 2022
Page 1/20 <12345678910...1920>