Thông tin đăng ký học và kế hoạch đào tạo

Thông báo Vv thi ghép lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

7, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập GDQP-AN đợt 1 cho sinh viên khóa K52

3, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v rút các học phần đăng ký học kỳ 2 năm học 2016-2017 không đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần

2, Tháng 3, 2017

Kế hoạch học tập lớp Cao học K19 tháng 3, tháng 4

28, Tháng 2, 2017

Công văn v/v Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

23, Tháng 2, 2017

Lịch thi hết môn các lớp Cao học K17, K18

17, Tháng 2, 2017

Thông báo v/v tổ chức học ghép GDQP-AN năm học 2016-2017

9, Tháng 1, 2017

Thông báo v/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

3, Tháng 1, 2017

Kế hoạch thi hết môn các lớp Cao học K17 và K18

30, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc nợ học phí và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017

29, Tháng 12, 2016

Lịch học tháng 12/2016 và tháng 1/2017 các lớp cao học K17, K18, K19

14, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc nộp điểm các lớp Vừa làm vừa học

5, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

5, Tháng 12, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

18, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc thay đổi lịch học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

18, Tháng 11, 2016
Page 1/9 <123456789>