TB đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024

Xem nội dung thông báo tại đây >>>>>

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Danh sách sinh viên bị huỷ kết quả đkmh do đăng ký vào lớp các lớp chất lượng cao (lần 2)

Danh sách lớp hủy sĩ số ít

Danh sách lớp mở theo nguyên vọng

Danh sách sinh viên bị huỷ kết quả đkmh do đăng ký vào lớp các lớp chất lượng cao

Giai đoạn 3: Đăng ký học phần bổ sung dự kiến từ 16h00 ngày 29/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023

Giai đoạn 1: Đăng ký học lần đầu, học cải thiện, học lại và xác nhận ĐKMH

+ K56 trở về trước sinh viên CTTT, LT, VB2, VLVH tại trường: dự kiến từ 09h00 ngày 23/11/2023 => đến hết ngày 25/11/2023

+ K57: ngày 24/11/2023 => đến hết ngày 25/11/2023

+ K58: ngày 25/11/2023

K59 học theo kế hoạch do Nhà trường xếp sẵn

Sơ đồ dự kiến K56     Sơ đồ dự kiến K57     Sơ đồ dự kiến K58     Sơ đồ dự kiến K59

Sơ đồ dự kiến chương trình tiên tiến

Tin mới hơn

Tin cũ hơn