Quyết định V/v xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH chính quy

Quyết định số 265/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/3/2017 (Ds1-Sinh viên học đúng tiến độ) Và (Ds2-Sinh viên cảnh báo học tập)

Quyết định số 266/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/3/2017 (Sinh viên bị buộc thôi học do 3 lần cảnh báo học tập liên tiếp)

Quyết định số 267/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/3/2017 (Sinh viên bị buộc thôi học do tự ý bỏ học)

Quyết định số 268/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/3/2017 (Sinh viên diện buộc thôi học được học một học kỳ thử thách)

Quyết định số 269/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/3/2017 (Sinh viên diện buộc thôi học được cứu xét bổ sung)

Quyết định số 270/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/3/2017 (Sinh viên bị buộc thôi học do không vượt qua học kỳ thử thách - Học kỳ I năm học 2016-2017)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn